Garantie

I. Duur en aanvang van de garantie
1. De garantietermijn bedraagt:
a.) 24 maanden voor alle producten mits anders aangegeven en die volgens de voorschriften is/zijn  gebruikt.

2. De garantietermijn begint op de leverdatum van het product, die op de meegeleverde factuur is vermeld.

II. Garantievoorwaarden
1.  Op verzoek van HR-sanitair moet de aankoopnota worden getoond.

III. Inhoud en omvang van de garantie
1. Gebreken worden binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door het product te vervangen. De hieruit voortvloeiende kosten (transportkosten,  arbeidsloon en kosten van onderdelen) zijn voor rekening van HR-sanitair.
2. De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding .

IV. Beperking van de garantie
Buiten de garantie vallen gebreken en storingen als gevolg van:
1. onjuiste opstelling van het product, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende  aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en montagehandleiding.
2. onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting.
3. onderdelen die afhankelijk van de aard en intensiteit van het gebruik slijten.
4. stroom- en spanningsschommelingen, die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen.

Privacy

V. Gegevensbescherming
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw opdracht en voor de afhandeling van garantieaanspraken. hr-sanitair.nl verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

U kunt uw geregistreerde gegevens inzien, wijzigen en verwijderen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die bij uw bezoek aan een website op uw computer worden geplaatst. hr- sanitair.nl gebruikt  cookies  om bezoekers aantallen, statistieken  te controleren. het bijhouden van statistieken stelt ons in staat  onze website te verbeteren. U kunt natuurlijk cookies via uw browser uitschakelen.

Verantwoordelijkheid verwarming en aanverwante systemen en artikelen: Budgetbuy BV

Verantwoordelijkheid zonne energie en aanverwante systemem en artikelen: Eco concepts BV